Badania ewaluacyjne

Proces przeprowadzania badań ewaluacyjnych, to jeden z bardziej skomplikowanych z jakimi muszą się zmierzyć współczesne agencje badawcze, bowiem mamy tutaj do czynienia z dość ścisłymi wytycznymi, odnoszącymi się do sposobu zbierania informacji oraz ich analizowania. Przede wszystkim jednak, należy pamiętać o tym, iż w tym szczególnym przypadku, badania ewaluacyjne, będą zawsze prowadzone w indywidualny sposób w odniesieniu do przedmiotu badania, bowiem w każdym przypadku, stawiane są przecież inne pytania ewaluacyjne, a to z kolei determinuje zastosowanie innych metod zbierania informacji, oraz ich przetwarzania. Wobec powyższego, można stwierdzić dość jednoznacznie, iż najważniejszym aspektem na jaki należy zwrócić uwagę przeprowadzając badania ewaluacyjne, jest odpowiednie określenie rodzaju badania, oraz zastosowanych narzędzi i metod badawczych.

Oczywiście dobór narzędzi oraz metod badawczych, jest tutaj dość ściśle uzależniony od stawianych pytań ewaluacyjnych, wobec czego, też, jest on dokonywany bezpośrednio w odniesieniu do przedmiotu ewaluacji, oraz zakresu odpowiedzi jakie chcemy w wyniku badania uzyskać. Jest to bardzo ważna sprawa, bowiem w przypadku, kiedy będziemy przeprowadzać badania ewaluacyjne stosując niewłaściwie dobrane metody i narzędzia badawcze, niestety nie będziemy w stanie osiągnąć poprawnych odpowiedzi, a co za tym idzie, nie będziemy mogli usprawniać poszczególnych procesów podlegającym w danym przypadku ewaluacji.

Jednym słowem badania ewaluacyjne, to bardzo wymagająca dziedzina badawcza, skutkiem czego też, jej przeprowadzaniem powinni się zajmować odpowiednio wyszkoleni w tym zakresie specjaliści, aby możliwe było uzyskiwanie poprawnych odpowiedzi na stawiane pytania ewaluacyjne.

O autorze

Bartosz Talar

Komentarze wyłączone