Symbolizm

Symbolizm jako kierunek w literaturze pojawił się pod koniec XIX wieku. Opierał się na filozofii idealistycznej. Stanowił przeciwieństwo naturalizmu i zakładał, że otaczający świat można poznawać za pośrednictwem symboli. Dzięki zastosowaniu takiego elementu w utworze zyskiwał on nastrojowość i tajemniczość. Podobnie jest w dramacie Nie- Boska komedia Zygmunta Krasińskiego, w którym symbolizm jest widoczny zarówno w fabule jak i wykreowanych postaciach. Już w pierwszej części utworu pojawiają się Złe Duchy, z których każdy ma drugie, ukryte znaczenie. Widmo Dziewicy symbolizuje poezję, Orzeł – sławę i wielkość, a Eden – życie wypełnione szczęściem. Utrata wzroku przez Orcia, syna głównego bohatera nawiązuje do ideału poety.

Wystarczy streszczenie Nie- Boska komedia na zwrócenie uwagi, iż symboliczne znaczenie mają także niektóre sceny bądź przedmioty. Walka orła z wężem oznacza bój pomiędzy klasami społecznymi, gdzie duma orła stanowi alegorię pychy szlachty a sprytny wąż przebiegłość rebeliantów. Zaś miecz świętego Floriana, należący do Hrabiego Henryka, symbolizuje nie tylko dowództwo, ale również wsparcie ze strony Boga. Już chyba samo Nie – Boska komedia streszczenie przywodzi na myśl, że najbardziej symboliczną sceną jest zakończenie utworu, w którym pojawia się Chrystus. Ze względu na otwarte zakończenie utworu istnieją różnorakie jej interpretacje. Może ona oznaczać narodziny nowego chrześcijaństwa oraz lepszego świata lub nadejście dzień sądu ostatecznego i apokalipsę.

O autorze

Bartosz Talar

Komentarze wyłączone